Obidza - spotkajmy sie na szlaku

Milik - Muszyna - Wieża Widokowa na Malniku

 

data:26.05

start: 7:20

meta: 12:15

łącznie ok 20 km

 

Trasa do: Muszyna, ul. Krótka | mapa-turystyczna.pl 

Miejscowość Milik, która liczy ponad 700 mieszkańców ma tyle miejsc rekreacji co suma naszych atrakcji z miejscowości spod kodu 33-389 albo i więcej! Naprawdę bardzo nas to pozytywnie zaskoczyło. Jeżeli macie gromadkę dzieci i chcecie żyć w ciszy w cudownym miejscu - to Milik! Tu nawet przystanki autobusowe są specyficzne. Wyprawę rozpoczynamy po godzinie 7:00, zapowiada się cudowna pogoda, jest cisza spokój... podążamy w stronę Cerkwi, po drodze szlak rowerowy z postojami dla rowerzystów.

 

Miejscowość położona między wzniesieniami od zachodu Pietrusiny (647 m n.p.m.), Skałki (769 m n.p.m.), Wierchu (707 m n.p.m.) i od wschodu góry Mikowa (647 m n.p.m.). Milik został założony na przełomie XIV i XV w. Pierwszą wzmiankę o wsi spotykamy we wspomnieniach ks. Jana Długosza w testamencie Piotra Wyżgi, starosty czorsztyńskiego.

W 1575 r. zostaje powtórnie lokowany w akcie wydanym na prawie wołoskim, w którym nadaje się Teodorowi, sołtysowi z Andrzejówki, przywilej lokalizacji wsi wzdłuż potoku Milik.

Wieś ta była początkowo filią parafii w Andrzejówce i dopiero w 1639 r. została uposażona przez bpa J. Zadzika, stając się tym samym samodzielną jednostką. /muszyna.pl/

Cerkiew... piękna, tuż obok znajduję się kolejne ...boisko. Teraz wracamy do miejsca startu do miejsca startu i podążamy w kierunku Muszyny. Nie zwiedziliśmy całej miejscowości, ale to nam wystarcza. Jest tu pięknie!

Cerkiew pw. św. Kosmy i św. Damiana została zbudowana w 1813 r. w typie budownictwa zachodnio-łemkowskiego. Drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana, z wieżą konstrukcji słupowej. Dach podbity gontem i kryty blachą. Trójdzielna i jednonawowa. Wewnątrz sklepienia zwierciadlane. Dachy łamane, nad kaplicą siodłowe, a nad zakrystią pulpitowe. Budynek wieńczą baniaste wieżyczki z latarniami. Wewnątrz na szczególne zainteresowanie zasługuje ikona "Opłakiwanie Chrystusa" z 1700 r., jak również "Pieta" z XVII w., feretrony z ludowymi ikonami Chrystusa na Krzyżu z XVIII w. oraz z obrazami św. Trójcy i Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIX w. polichromia ornamentalna została wykonana w 1930 r.

W wiosce znajdują się źródła wody mineralnej /muszyna.pl/

Przejście graniczne
Milik-Legnava czyli przechodzimy na drugą stronę przez rzekę Poprad. W sumie ta kładka też jest jakaś taka wyjątkowa.

 

Most i cała konstrukcja robi wrażenie, a przy moście oczywiście kolejne miejsce biwakowe - wiata, co zobaczycie w galerii zdjęć na dole. Czyli tak - jesteśmy na Słowacji. Przed nami kolejne kilometry po szlaku niebieskim, który biegnie ścieżką rowerową.

 

Ogólnie jest to rowerowy Szlak Wód Mineralnych przy którym znajduję się 6 Cerkwi. Jak widać na drzewie zaznaczony jest także niebieski szlak, którym kierujemy się do Muszyny.  Większość trasy .Poniżej coś o tej trasie:

 

Początek szlaku: Muszyna Koniec szlaku: Żegiestów Poziom trudności: średni Nowy szlak na terenie gminy Muszyna który na swoim śladzie spina chyba najwięcej źródeł wód mineralnych na kilometr w Polsce. Większość szlaku wiedzie po spokojnych drogach okolicznych miejscowości i sołectw (Żegiestów, Milik, Szczawnik, Złockie czy Jastrzębik). W jego ramach oddano też nowe fragmenty utwardzonych, szutrowych dróg leśnych. Propozycja dla średnio-zaawansowanych z powodu przewyższeń i nawierzchni (brody, miejscami sypka nawierzchnia). Idealny pod rowery turystyczne oraz gravel. Oznakowania szlaku bardzo dobre, tylko pomiędzy Milikiem a Żegiestowem warto sięgnąć do mapy lub gpx. Ten fragment szlaku jest też najbardziej wymagający kondycyjnie. W ramach prac nad szlakiem odremontowano lub zbudowano nowe miejsca odpoczynku oraz ujęcia źródeł wód mineralnych. Nie wszystkie ujęcia (jest ich 13) działają przez cały rok, ale warto sprawdzać i zabrać ze sobą ekstra bidon lub butelkę. Szlak łączy się w Miliku i Muszynie z trasą EuroVelo11 / VeloNatura, a w Podjastrzębiku z VeloKrynica oraz Aquavelo. Przebiega też w bliskości stacji kolejowych. Przy ogrodach na muszyńskim Zapopradziu obszerny parking oraz infokiosk z informacjami na temat szlaku. Maksymalna wysokość to: 506 m n.p.m. Najniższy punkt na trasie znajduje się na wysokości: 447 m n.p.m. Trasa biegnie przez następujące obszary chronione: Parki Krajobrazowe: Popradzki Park Krajobrazowy Natura 2000: Ostoja Popradzka 23% trasy biegnie przez las. Atrakcje turystyczne: Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Muszyna), Ruiny Zamku Starostów (m. Muszyna) Atrakcje przyrodnicze: Natura 2000 - Ostoja Popradzka, Rezerwat Przyrody Las Lipowy Obrożyska, Popradzki Park Krajobrazowy. Szlak przebiega w 16% po drogach odseparowanych od ruchu samochodowego. /muszyna.pl/

Są odcinki gdzie nie ma asfaltu i wtedy idzie się naprawdę przyjemnie.

 

Ogrody Sensoryczne w Muszynie - my przechodzimy przez ogród francuski i kierujemy się w stronę zamku. Podejście pod górę na zamek trwa ok. 15 minut.

 

Wstęp na odbudowany zamek kosztuje 10 zł ale naprawdę warto, co widać na poniższym filmiku. Jest to kolejna warta uwagi atrakcja w Muszynie! Naprawdę patrząc jak wygląda te miasteczko teraz a 20 lat temu.... Muszyna ze wszystkich miast "zdrojowych" zrobiła według nas największy postęp.

 

 

Odbudowa zamku (2020-2023)

W dniu 30 września roku pańskiego 2023 miało miejsce uroczyste otwarcie warowni górującej nad miastem, która przez kilka wieków była tylko ruiną porośniętą lasem i  ukrytą na południowym krańcu pasma Koziejówki.

Kilkunastoletnie starania o przywrócenie świetności zamku w Muszynie dobiegły końca. Nie było to zadanie łatwe. Do czasów współczesnych nie zachowały się plany, ryciny, obrazy czy też inne materiały źródłowe,  które jednoznacznie określałyby pierwotny wygląd zamku. Zachowały się jedynie materiały źródłowe wtórne lub też ryciny, obrazy, zdjęcia  obrazujące daleko już posuniętą degradację zamku, a w końcu jego ruiny.   Z racji tego, że dawniej Muszyna przynależała do dóbr biskupów Krakowskich podjęto próby szukania dokumentacji w archiwach, krakowskich, wiedeńskich, a nawet Watykanu lecz niewiele to pogłębiło dotychczasową wiedzę. Ostateczną podstawą przyjętych rozwiązań  architektonicznych stał się szereg badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych. Dzięki nim pozostałości murów skryte przez kilkaset lat pod ziemią ujrzały światło dzienne i zarysował się obrys zamku oraz budowli towarzyszących. Częściowo też  ustalono jak wyglądało zamczysko u posad.  Potwierdzono także hipotezę dotycząca najazdu węgierskiego na warownię w 1474 r.  Jan Długosz opisywał poddanie warowni w Muszynie bez walki,  natomiast źródła węgierskie opisywały dwudniową bitwę, która została potwierdzona znaleziskami militariów w obrębie zamku i grodziska. Co ciekawe,  do rzadkości należy sytuacja, że znaleziska archeologiczne  są datowane okresem np.  znaleziska z  XV wieku, natomiast w przypadku Muszyny można wskazać nawet konkretny rok.

Uzyskane w ostatnich latach wyniki badań stanowiły podstawę do ustalenia przypuszczalnego wyglądu zamku i podniesienia fortecy z gruzów. W roku 2013 po zakończonych badaniach wykopaliskowych zabezpieczono relikty murów, a ówczesne ruiny baszty zostały podniesiona z poziomu podpiwniczenia do pierwszego piętra i stanowiły platformę widokową z piękną panoramą na miasto. W takiej formie ruina utrzymywała się do października 2020 r. kiedy rozpoczęto prace terenowe nad nadaniem zamkowi formy architektonicznej i odbudowy części brakujących murów i obiektów. Zadania podjęła się firma Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMEX”. Było to zadanie bardzo wymagające pod względem logistycznym. Lokalizacja zamku w trudno dostępnym  wzgórzu wymusiła na wykonawcy dostarczanie surowców w ograniczonym zakresie niż ma to miejsce na zwykłych placach budowy. Kamienie, z których wybudowano wieżę kruszono na dziedzińcu i sukcesywnie wznoszono zamek,  kawałek po kawałku. Od dzisiaj poszczególne piętra wieży nie będą służyć już do obrony granic lecz do edukacji historycznej wszystkich odwiedzających warownię. Na każdym z pięter można zapoznać się z dziejami Muszyny a także legendami dotyczącymi zamku czy też samej Muszyny. Z ostatniego piętra baszty rozpościera się natomiast panorama na miasto i daje nam wyobrażenie,  dlaczego właśnie to miejsce wybrano na lokalizację strażnicy.

W południowej części fortecy, w miejscu dawnej, letniej rezydencji biskupów Krakowskich znajduje się sala wystawiennicza, a na jej dachu taras widokowy. Podczas otwarcia nie zabrakło akcentu nawiązującego do tradycji dotyczącej sprowadzania win z Węgier do Muszyny. Każdy z gości mógł uczestniczyć w degustacji tego trunku.

Wartość prac związanych z pracami na zamku w Muszynie w latach 2019-2023 łącznie wyniosła blisko 13,5 mln złotych. Z czego z budżetu gminy zostało wydane zaledwie 22% tej kwoty. Pozostałe fundusze udało się pozyskać ze środków zewnętrznych pochodzących z Funduszy Unijnych i dotacji rządowych, a także Stowarzyszenia Klucz Muszyński w Muszynie.

Wydatki poniesione na obudowę zamku zostały pokryte w ramach projektów:
1) "Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) „Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 4 uzdrowiska oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. /muszyna.pl/

Dojście do wieży to typowy szlak początkowo betonem a później przez las. Wieża robi wrażenie, ponieważ konstrukcja jest bardzo wysoka, ma 40 metrów! a ta "nasza" na Koziarzu 20 metrów! Oczywiście są ławki, miejsce na ognisko, no rewelacja.

Malnik (726 m n.p.m.) - wzniesienie w zachodnim obszarze Gór Leluchowskich w Beskidzie Sądeckim. Położony jest w krótkim grzbiecie pomiędzy szczytem Garby ( 830 m n.p.m.), z którego grzbiet się rozpoczyna a kończy na miejscowości Muszyna. Grzbiet ten rozdziela dwie dolinki: od północy potok Wilcze (dopływ Muszynki), od południa Podgórny Potok ( 450 m n.p.m.) (dopływ Popradu). Malnik wznosi się na południe od drogi Piwniczna-Zdrój - Krynica-Zdrój na wysokości Muszyny./beskidsadecki.eu/

Tradycji musiało się stać zadość, przy zejściu czekał na nas piesek! Wycieczkę kończymy w centrum Muszyny.

 

Bardzo fajna wyprawa, nawet dla osób co mało chodzą po górach godna polecenia. Są miejsca gdzie można się zmęczyć, ale są miejsca gdzie można wypocząć jak ogród francuski. Trasa liczyła 20 kilometrów ale naprawdę po drodze było co oglądać. Widok z wieży widokowej na Malniku całkiem dobry.

 

Noclegi

Polecamy w pobliżu

 

free joomla templatejoomla template
2024  Obidza - spotkajmy się na szlaku   globbers joomla templates